Prezydium

Skład Prezydium Podokręgu Sosnowiec:

  • Grząba Józef - Prezes
  • Adamczyk Andrzej - V-ce Prezes ds. Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Dyscypliny
  • Kiełtyka Janusz - V-ce Prezes ds. Bezpieczeństwa i Infrastruktury na obiektach piłkarskich
  • Milewski Wiesław - V-ce Prezes ds. Komisji Szkolenia
  • Pawłowski Jan - V-ce Prezes ds. Komisji Współpracy z Samorządami Terytorialnymi
  • Piętka Dariusz - Sekretarz
  • Służałek Józef - Członek
  • Wrona Dariusz - Członek
  • Kurek Henryk - Członek
  • Bąbik Krzysztof - Członek