Aktualności

HALOWE MISTRZOSTWA ZAGŁĘBIA - OPŁATA STARTOWA ORAZ OŚWIADCZENIA

21/01/2021 18:03
WAŻNE WAŻNE

 

PREZYDIUM PODOKRĘGU SOSNOWIEC INFORMUJE, ŻE OPŁATĘ STARTOWĄ W WYSOKOŚCI 200ZŁ ZA UDZIAŁ W HALOWYCH MISTRZOSTWACH ZAGŁĘBIA NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO PODOKRĘGU SOSNOWIEC DO DNIA 27.01.2020 roku. 

 

NUMER KONTA: 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707

TYTUŁ PRZELEWU: OPŁATA STARTOWA ZA TURNIEJ ROCZNIK .....  (podać dany rocznik np. 2008)

 

W załączniku znajdują się również niezbędne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz oświadczenia do wypełnienia przed Mistrzostwami.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest posiadanie przez uczestnika podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Halowych Mistrzostwach Zagłębia -  brak powyższego oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem dziecka do turnieju.