Aktualności

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN

29/12/2020 20:38

Szanowni Państwo, W dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym WZPN i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.


 Niniejsza Uchwała ma na celu usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń,  które są niezbędne klubom do organizacji treningów, meczów, czy zgrupowań  piłkarskich. 

Poniżej przesyłamy do ewentualnego wykorzystania, treść zaświadczenia, które  Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przesyłał do wnioskujących podmiotów:  Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym zaświadcza, iż podmiot nazwa klubu z  siedzibą w miasto (kod pocztowy), ulica nr, nr REGON ­­­­­_________, jest  członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nazwa WZPN Związku Piłki  Nożnej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z  postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  Opcjonalnie, można uzupełnić niniejsze potwierdzenie dodatkową informacją:  Jednocześnie informujemy, iż nazwa WZPN Związek Piłki Nożnej został  poinformowany o planowanej przez nazwa klubu organizacji obozów sportowych:  w terminie dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr w miejscowość (kod pocztowy), ulica nr; 

W załączeniu przesyłamy przedmiotową Uchwałę, a także pismo skierowane w dniu 23 grudnia br. do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania potwierdzenia,  że współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dzieci  i młodzieży są dopuszczalne w zakresie całej struktury piłkarskiej,  pozostającej pod egidą PZPN.

Z poważaniem,

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN