Aktualności

OPŁATA 500zł - NA POCZET OPŁAT REGULAMINOWYCH

21/07/2020 15:57

Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek Kluby zobowiązane są do dokonania przedpłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki - Podokręg Sosnowiec,  na poczet przyszłych opłat regulaminowych w wysokości 500 złotych. 

 

 

Nr rachunku: Podokręg Sosnowiec:  78 1020 2313 0000 3102 0605 8707