ZARZĄD PODOKRĘGU

 

Grząba Józef - Prezes


Adamczyk Andrzej
- V-ce Prezes ds. Wydziału Gier i Dyscypliny

 

Kiełtyka Janusz - V-ce Prezes ds. Bezbieczeństwa i Infrastruktury na obiektach piłkarskich

 

Milewski Wiesław - V-ce Prezes ds. Wydziału  Szkolenia


Pawłowski Jan
- V-ce Prezes ds. Wydziału Współpracy z Samorządami Terytorialnymi


Piętka Dariusz
- Sekretarz

 

Służałek Józef - Członek

 

Wrona Dariusz - Członek

 

Kurek Henryk - Członek

 

Bąbik Krzysztof - Członek