Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

07.10.2016r.

 

Wydział Szkolenia ŚL.ZPN Podokreg Sosnowiec zawiadamia że dnia 19.10.2016 roku (środa) na obiektach Mosir Sosnowiec ul. Kresowa (Zagłębie Sosnowiec) odbędzie się Turniej Piłkarski rocznika 2005 z Okazji Dnia Młodego Piłkarza (konsultacja dla tego rocznika do gry w Kadrze Śląska ) Udział biorą Podokręgi- Częstochowa, Bytom, Sosnowiec, Zabrze, Katowice, Tychy.
Zbiórka na Turniej Kresowa (sztuczna nawierzchnia godzina 9.00)
 
Powołuje się następujących zawodników :
 1.Grocholski Dominik    MUKP Dąbrowa Górnicza
 2.Warmuz Norbert       Rks Grodziec
 3.Dawiec Oliwier         Warta Zawiercie
 4.Mista Maksymilian     Warta Zawiercie
 5.Ockoś Kacper          Czarni Sosnowiec
 6.Dziedzic Igor           Zagłębie Sosnowiec
 7.Barczyk Maciej        Zagłębie Sosnowiec
 8.Chamczyk Bartosz    Zagłębie Sosnowiec
 9.Kudyba Wiktor         MUKP Dąbrowa Gornicza              
10.Socha Igor             MUKP Dąbrowa Górnicza
12.Teper Tymek          MUKP Dąbrowa Górnicza
13.Stiebal Patryk         MUKP Dąbrowa Gornicza
14.Smok Igor              Zagłębie Sosnowiec
 
Trenerzy: Mariusz Stiebal, Grzegorz Przybysz
 
Kierownictwo Klubu, Trenerzy ,Opiekunowie odpowiedzialni są za punktualne przybycie na zbiórkę.
Zawodnicy zabierają ze sobą kartę zdrowia (ważność 6-miesięcy),legitymacje, buty , ochraniacze bramkarze sprzęt bramkarski
W razie kontuzji lub choroby proszę o kontakt z Trenerem Koordynatorem Pan Dariusz Wrona tel.507-78-48-20
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Za Zarząd
                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Wydziału Szkolenia Wiesław Milewski
                                                                                                                                                                                                                                                                         Trener Koordynator Dariusz Wrona

 

 

 

09.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że w Extranecie był błędnie podany terminarz IV Ligi Okręgowej E2 Gr.I Orlik Młodszy, który został poprawiony.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

08.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyny AKS Niwka Sosnowiec z rozgrywek IV Liga Okręgowa A1   Juniorzy zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

05.09.2016r.

 

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyn APN Czeladź i UKS Jedynka Łazy z rozgrywek V Liga Okręgowa D1  zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza. 

-----------------------------------------------

 

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje Kluby , że w dniu 08.09.2016r w godz. 14 – 17 są do odebrania piłki  w Sosnowcu (Zagórze ) ul .Kosynierów 46

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

04.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyny CKS Czeladź z rozgrywek VI Liga Okręgowa E1 Grupa A zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.09.2016r.

 

Wydział Gier i Ewidencji Zawodników informuje, że uprawnienia zawodników w siedzibie Podokręgu odbywać się będą dnia 05.09.2016r. (poniedziałek), 08.09.2016r.(czwartek) i 09.09.2016r. (piątek) w godz. od 15,30 - 18,30. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.08.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że nastąpiły zmiany w terminarzach IV Lig Okręgowych B1, C1 i E2 Gr. A.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych ligach o przeanalizowanie w/w terminarzy. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze rozgrywek IV Lig Okręgowych A1, B1, C1, C2, D1,D2, E1, E2 Gr. A i B, V Liga Okręgowa D1, E1 i VI Liga okręgowa E1 Gr. A i B  na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nowy poprawiony podział grup młodzieżowych (aktualizacja po spotkaniu z klubami drużyn młodzieżowych w dniu 26.08.2016r.)

 

Wydział Gier przedstawia podział grup młodzieżowych i terminy rozgrywania meczy:

 

Podział grup młodzieżowych

 

pobierz

 

Terminy rozgrywania meczy

 

pobierz

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze rozgrywek III Lig Wojewódzkich B1, C1, C2, D1 i D2 na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................