Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

Wydział Gier i Ewidencji Zawodników informuje, że potwierdzenia i uprawnienia zawodników w siedzibie Podokręgu w dniu 19.08.16r. (piątek) dla Patrick B Klasa i innych klas rozgrywkowych będą odbywały się (pierwszeństwo w uprawnieniach mają drużyny Patrick B Klasa) w godz. 14,00 - 17,00. Po tych godzinach nie będzie możliwości potwierdzeń i uprawnień zawodników w siedzibie Podokręgu.

Natomiast następne potwierdzenia i uprawnienia zawodników w siedzibie Podokręgu będą odbywały się 25.08.16r. (czwartek) i 26.08.16r. (piątek) w godz. 15,00 - 18,00.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nowy poprawiony podział grup młodzieżowych (aktualizacja z dnia 17.08.2016r.)

 

Wydział Gier przedstawia podział grup młodzieżowych i terminy rozgrywania meczy:

 

Podział grup młodzieżowych

 

pobierz

 

Terminy rozgrywania meczy

 

pobierz

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Śl.ZPN Podokręg Katowice oraz Podokręg Sosnowiec zapraszają trenerów drużyn biorących udział w rozgrywkach III Lig Wojewódzkich (dotyczy wszystkich rozgrywek od B1 do D2) na spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem rozgrywek.

Spotkanie odbędzie się 18.08.2016r. (czwartek) o godz. 17:30 w salce przy Stadionie Zagłębia Sosnowiec przy ul. Kresowej 1.

Obecność obowiązkowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze rozgrywek III Lig Wojewódzkich B1, C1, C2, D1 i D2 na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier i Ewidencji Zawodników informuje, że potwierdzenia i uprawnienia w siedzibie Podokręgu będą odbywały się w dniach 04.08.16r. (czwartek), 05.08.16r. (piątek), 11.08.16r. (czwartek),12.08.16r. (piątek) dla Patrick A Klasa i 16.08.16r. (wtorek), 18.08.16r. (czwartek), 19.08.16r. (piątek) dla Patrick B Klasa w godz.15,00 - 18,00.

O kolejności uprawnienia decyduje przybycie do siedziby Podokręgu (nie ma telefonicznego umawiania).

Potwierdzenia i uprawnienia przez konto klubowe Extranet w każdy dzień roboczy.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................