Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

------------------------------------

 

 

 

 

     

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

13 października 2015 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Nowej Hali Sportowej przy ul. Mikołowskiej 72 A odbędzie się bezpłatna kursokonferencja pt. "Akademia Piłkarska Grassroots 2015" organizowana przez Polski Związek Piłki Nożnej i Śląski Związek Piłki Nożnej.

Wszyscy uczestniczący w konferencji otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe. Rejestracja uczestników kursokonferencji odbywać będzie się w dniu jej organizacji, w Nowej Hali Sportowej.

Formularz rejestracyjny można pobrać tutaj - FORMULARZ

Przypominamy, że każdy trener i instruktor starający się o licencję, bądź jej przedłużenie, zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu uczestnictwa w kursokonferencji organizowanej przez PZPN lub Wojewódzki ZPN.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy, I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Polskiego Związku Piłki Nożnejupoważniającym do wykonywania funkcji spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej.

Koszt kursu wynosi 600 zł od osoby (bez noclegów i wyżywienia).Przewidziany termin kursu 10-11-12 grudnia 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia wHotelu Diament Stadion Śląski - tel. 504 260 154.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie zgłoszenia uczestników do udziału w kursie, faksem 32 256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice

PKO BP I O/Katowice Nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU SZKOLENIA

 

 

Wydział Szkolenia ŚL. ZPN Podokręg Sosnowiec informuje że dnia 08.10.2015r [czwartek] odbędzie się Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Młodego Piłkarza .Turniej ma na celu wyselekcjonowanie zawodników do Kadry Śląska w roczniku 2004.
 
Powołuje się następujących zawodników:
 
 1.CHĘCIŃSKI BARTOSZ                  ZAGŁEBIE SOSNOWIEC
 2.WYBAŃSKI PIOTR                       ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
 3.KULESZA IGOR                          SARMACJA BĘDZIN
 4.LIPNIAK DAWID                         SZCZAKOWIANKA JAWORZNO
 5.MAJCHRZAK JORDAN                  MUKP/SILENT
 6.NIBUS MARCEL                         ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
 7.SERWATKA SZYMON                  ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
 8.WÓJCIK CYPRIAN                      GÓRNIK JAWORZNO
 9.JANUS KACPER                         MUKP/SILENT
10.ZDANEK JAKUB                        GÓRNIK JAWORZNO
11.MARCEL MANTYKIEWICZ            GÓRNIK SOSNOWIEC
12.KURNYTA KRYSTIAN                  MUKP/SILENT
13.DANEK MACIEJ                         MUKP/SILENT
14.CUPIAŁ KSAWERY                     SZCZAKOWIANKA JAWORZNO
 
Trenerzy: Tomaszewski Wojciech,Mizia Bartosz
 
Miejsce Turnieju - Tworek koło Lublińca, organizator Podokręg Lubliniec, udział bierze sześć podokręgów
Zbiórka na wyjazd - 08.10.15 godzina 7.15 parking przy Magdonaldzie Sosnowiec ul.Kresowa.
 
Powołani zawodnicy zabierają : aktualne badanie lekarskie, legitymacje szkolną ,ochraniacze , bramkarze sprzęt bramkarski
Kierownictwo klubu, lub opiekunowie odpowiedzialni są za punktualne przybycie na zbiórkę. W razie kontuzji lub choroby
proszę niezwłocznie powiadomić Trenera Koordynatora Pana Dariusz Wronę tel.507-78-48-20

 

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU GIER

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej C1 wycofała się drużyna SILENT Dąbrowa Górnicza. Wszystkie wyniki z SILENT Dąbrowa Górnicza zostały anulowane a w miejsce SILENT-u należy wpisać pauzę.

 

Wydział Gier i Ewidencji informuje, że od sezonu 2015/2016 wchodzi w życie nowy Regulamin Rozgrywek Śl. ZPN w Katowicach.

Nowością jest to, że kluby nie muszą odbierać list uprawnionych zawodników w Podokręgu, wystarczy, że utworzą listę przez konto klubu w Extranecie a Wydział Gier ją zatwierdzi.

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

W Komunikacie Nr. 28/2015 przedstawiony jest proces uprawniania zawodników/zawodnika do rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016.

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................