Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  78 1020 2313 0000 3102 0605 8707

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

 

     

FIRMA “ ISKIERKA “ ZAPRASZA DO ZAKUPU GETRÓW PIŁKARSKICH.
 
CENA KOMPLETU ( 18 PAR ) SENIOR 42/44 – 133,00 ZŁ BRUTTO
ZAKUP POWYŻEJ 500,00 ZŁ BRUTTO – WYSYŁKA GRATIS
 
ZAINTERESOWANE KLUBY PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY.
 
tel: 33-845-24-99

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

15.03.2019

 

Komisja ds Rozgrywek  informuje, że w terminarzach ukazał się terminarz V Ligi Okręgowej D1 z nową powstałą drużyną Sparta Sosnowiec .

W/w drużyna jest w trakcie rejestracji do Śl. ZPN i systemu Extranet, dlatego w terminarzu V LO D1 w Extranecie wpisany jest VACAT a po zarejestrowaniu w/w drużyny w miejsce VACAT będzie wstawiona drużyna Sparta Sosnowiec.

 

 

-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

 

 

 

11.03.2019

 

 

Komisja ds. Rozgrywek informuje, że rozgrywki IV Ligi Okręgowej C1 i C2 będą rozgrywane w środy ze względu na dużą ilość zawodów rozgrywanych w soboty i niedziele co powoduje brak sędziów do obsadzenia zawodów.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

11.03.2019

 

ZMIANY UCHWAŁY ZARZĄDU PZPN W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM BADAŃ

LEKARSKICH ZAWODNIKÓW

 

 

 

Informacja w sprawie badań lekarskich

 

pobierz

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

01.03.2019

 

REWOLUCJA WS. BADAŃ LEKARSKICH STAŁA SIĘ FAKTEM

 

 

Informacja w sprawie badań lekarskich

 

pobierz

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

20.02.2019

 

KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE, ŻE ROZPOCZĄŁ SIĘ  KURS " KLUBOWY SĘDZIA PIŁKI NOŻNEJ" NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 27 LUTEGO O GODZINIE 17.30 W SALI DYDAKTYCZNEJ PRZY SZTUCZNYM BOISKU NA STADIONIE LUDOWYM,  ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

16.02.2019

 

 

 

 

I.

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze młodzieżowe III Lig Wojewódzkich.

 

 

 

 

 

II.

 

PROŚBA O WSTRZYMANIE WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH

 

 

 

Pismo w sprawie badań lekarskich

 

pobierz

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

03.02.2019

 

 

 

Rejestracja zawodnika w systemie Extranet

 

 

 

1. Pismo do WZPN z dnia 31.01.2019r. - nowe funkcjonalności w systemie Extranet w związku z RODO -1.

 

Pismo do pobrania

 

pobierz

 

 

2. Instrukcja - rejestracja zawodnika przez klub.

 

Instrukcja do pobrania

 

pobierz

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

03.02.2019

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym w dniu 28 stycznia 2019r., przyjęte zostały uchwały:

 

1. Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu   

   odstępującego zawodnika,

 

Uchwała do pobrania

 

pobierz

 

 

2. Uchwała nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego

    Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i

    uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z

    rozgrywek piłkarskich,

 

Uchwała do pobrania

 

pobierz

 

 

3. Uchwała nr I/22 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego

    Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/199 z dnia 7 grudnia

    2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby

   zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy,

   I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych.

 

Uchwała do pobrania

 

pobierz

 

 

Uchwała do pobrania 2

 

pobierz

 

4. Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do  

   systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

 

Uchwała do pobrania

 

pobierz

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.01.2019

 

 

 

Pierwsze spotkanie dla kandydatów na sędziów odbędzie się 1.02.2019r. o godz. 16.30 na sali multimedialnej przy sztucznym boisku na obiektach Zagłębia Sosnowiec przy ul. Kresowej w Sosnowcu.

Prosimy o wypełnienie ankiety i zabranie na spotkanie. 

 

Ankieta do pobrania

pobierz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

12.01.2019

 

Zmiana rachunku bankowego!!!

W związku ze zmianą statusu Podokręgów w strukturze Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz zmianami w sferze księgowo – finansowej od 1 stycznia 2019r. nastąpiła zmiana konta bankowego.

Wszelkich wpłat dotyczących Podokręgu Sosnowiec prosimy dokonywać na konto:

78 1020 2313 0000 3102 0605 8707

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej wraz Podokręgiem Katowice i Podokręgiem Sosnowiec serdecznie zapraszają trenerów piłki nożnej na certyfikowaną konferencję szkoleniową. 

 

Informacja o konferencji

 

pobierz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

11.12.2018

 

Wydział Gier informuje, że ukazał się Komunikat 30/2018 w którym przedstawione są ligi młodzieżowe Wiosna 2019 sezonu 2018/2019.

Prosi się Kluby o przeanalizowanie lig, zgłaszanie nowych drużyn, wycofywanie się drużyn z rozgrywek  i zgłaszanie uwag dotyczących rozgrywek - termin do dnia 31.01.2019r.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

RUSZA PROGRAM " SĘDZIA KLUBOWY"

 

Informacja o programie

 

pobierz

 

 

 

 

 

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej- Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2019 roku  organizuje   
                      
„Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

Informacja o kursie

 

pobierz

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Śląski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniach 19-20 i 26-27 stycznia 2019 r. współorganizuje Kurs Kierowników ds. Bezpieczeństwa na Imprezach Masowych.

Szczegóły poniżej:

 

Informacja o kursie

 

pobierz

 

Formularz zgłoszeniowy na Kurs kierowników ds. bezpieczeństwa

 

pobierz

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

08.07.2018r.

 

 

Wydział Gier przedstawia instrukcję potwierdzania, uprawniania i transferów zawodników na sezon 2018/2019r.

pobierz

 

 

29.06.2018r.

 

I.

Wydział Gier informuje, że w zakładce "rozgrywki / druki do pobrania"  i poniżej  są do pobrania oświadczenia o zdeponowaniu w klubie deklaracji gry amatora i przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej na sezon 2018/2019.

 

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

Tylko oświadczenia pobrane ze strony internetowej Podokręgu Sosnowiec będą respektowane.

 

 

 

Wykaz Klubów, które zalegają finansowo wobec Podokręgu Sosnowiec:   pobierz

 

 

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów. ów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników i przeprowadzania transferów..

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................