Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

09.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że w Extranecie był błędnie podany terminarz IV Ligi Okręgowej E2 Gr.I Orlik Młodszy, który został poprawiony.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

08.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyny AKS Niwka Sosnowiec z rozgrywek IV Liga Okręgowa A1   Juniorzy zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

05.09.2016r.

 

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyn APN Czeladź i UKS Jedynka Łazy z rozgrywek V Liga Okręgowa D1  zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza. 

-----------------------------------------------

 

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje Kluby , że w dniu 08.09.2016r w godz. 14 – 17 są do odebrania piłki  w Sosnowcu (Zagórze ) ul .Kosynierów 46

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

04.09.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że po wycofaniu się drużyny CKS Czeladź z rozgrywek VI Liga Okręgowa E1 Grupa A zmienił się terminarz tej ligi.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych rozgrywkach o przeanalizowanie w/w terminarza.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.09.2016r.

 

Wydział Gier i Ewidencji Zawodników informuje, że uprawnienia zawodników w siedzibie Podokręgu odbywać się będą dnia 05.09.2016r. (poniedziałek), 08.09.2016r.(czwartek) i 09.09.2016r. (piątek) w godz. od 15,30 - 18,30. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

31.08.2016r.

 

Wydział Gier informuje, że nastąpiły zmiany w terminarzach IV Lig Okręgowych B1, C1 i E2 Gr. A.

Prosi się Kluby uczestniczące w tych ligach o przeanalizowanie w/w terminarzy. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze rozgrywek IV Lig Okręgowych A1, B1, C1, C2, D1,D2, E1, E2 Gr. A i B, V Liga Okręgowa D1, E1 i VI Liga okręgowa E1 Gr. A i B  na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Nowy poprawiony podział grup młodzieżowych (aktualizacja po spotkaniu z klubami drużyn młodzieżowych w dniu 26.08.2016r.)

 

Wydział Gier przedstawia podział grup młodzieżowych i terminy rozgrywania meczy:

 

Podział grup młodzieżowych

 

pobierz

 

Terminy rozgrywania meczy

 

pobierz

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazały się terminarze rozgrywek III Lig Wojewódzkich B1, C1, C2, D1 i D2 na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................