Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Wydział Szkolenia ŚL.ZPN Podokreg Sosnowiec zawiadamia że dnia 26.11.2016r (sobota ) zostanie rozegrany XII Turniej ,,Młode Talenty" - rocznika 2005 który jest kolejnym etapem selekcyjnym tego rocznika.
Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej BTS REKORD W Bielsku Białej ul. Startowa 13 w godzinach 10.00-14.00
Udział biorą Reprezentacje Podokręgu -Sosnowiec, Katowic, Tych, Żywca oraz Skoczowa. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz napoje.
 
Powołuje się następujących zawodników:
 
 1.Łukasz Uchnast                       MUKP Dąbrowa Górnicza
 2.Warmuz Norbert                      RKS   Grodziec
 3.Mateusz Wróbel                      MUKP Dąbrowa Górnicza Br.
 4.Bartosz Dudzinski                    Mukp Dąbrowa Górnicza
 5.Ockoś Kacper                         Czarni Sosnowiec
 6.Dziedzic Igor                          Zagłębie Sosnowiec
 7.Wasik Igor                             Warta Zawiercie
 8.Chamczyk Bartosz                   Załębie Sosnowiec
 9.Grocholski Dominik                   MUKP Dąbrowa Górnicza
10.Socha Igor                            MUKP Dąbrowa Górnicza
11.Szymon Jarczyński                  Zagłębie Sosnowiec
12.Teper Tymek                         MUKP Dąbrowa Górnicza
 
 Trenerzy -Mariusz Stiebal, Grzegorz Przybysz
 
 Kierownictwo klubu, rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za punktualne przybycie na zbiórkę.
 Zabieramy aktualne badanie lekarskie, buty na halę, legitymacje szkolną.
 Zbiórka na wyjazd parking przy Magdonaldzie godzina 7.30 przy wjeź dzie na Stadion Ludowy.
 Wszelkich informacji udzieli Trener Koordynator Dariusz Wrona 507-78-48-20
 
 
                                                                            Ze sportowym pozdrowieniem
                                                                                   Za Zarząd   
                                                                        Trener Koordynator Dariusz Wrona 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................